top of page

Studio Online

Hãy chọn khóa học phù hợp với bạn nhất!

Khóa Học Hành Trình Đứng Bằng Đầu

Hành Trình Đứng Bằng Đầu

Thử thách bản thân với tư thế headstand đứng bằng đầu. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tập an toàn và sau khóa học sẽ thực hiện được hai tư thế đảo ngược là Đứng Bằng Đầu Truyền Thống và Đứng Bằng Đầu Ba Điểm.

10

Trung Cấp

Khóa Học Yoga Mềm Dẻo Cơ Thể

Yoga Mềm Dẻo Cơ Thể

25 lớp Vinyasa Yoga thời lượng 30 - 45 phút giúp bạn làm mềm dẻo cơ thể. Sau khóa học này: Bạn chắc chắn sẽ trở nên dẻo dai hơn và làm được nhiều tư thế đẹp mắt!

25

Trung Cấp

Chào Mặt Trời cho Người Mới

Chào Mặt Trời cho Người Mới

Xây dựng thói quen luyện tập hàng ngày cho người mới tinh với Yoga. Trong series này, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết từng tư thế cơ bản trong chuỗi Chào Mặt Trời Cổ Điển

18

Cơ Bản

bottom of page