top of page

PROP UP!
Chương 7: Các tư thế Yoga Vặn Xoắn

Bình thường trong ngày sau một hồi làm việc mệt mỏi chúng ta vẫn hay đứng dậy vặn vẹo mấy phát cho tỉnh người, thì ở trong Yoga chúng ta tập các tư thế vặn xoắn chậm và sâu hơn so với hành động vặn vẹo người đó. Cá nhân tôi thì tôi cực kỳ mê các tư thế vặn xoắn vì cái cảm giác sảng khoái trên lưng mà nó mang lại, cảm thấy hình như vặn xoắn một hồi thấy mình như cao lên dài ra!

bottom of page