top of page

PROP UP!
Chương 10: Các tư thế Yoga Đảo Ngược

Đa phần tư thế Đảo Ngược trong Yoga có cả yếu tố Thăng Bằng. Đảo Ngược trong Yoga tăng cường sự tập trung, tăng khả năng thăng bằng và kiểm soát cơ thể rất tốt. Tuy nhiên với người mới tập Yoga, các tư thế Đảo Ngược là khó. Sử dụng tường, block, dây, chăn tập Yoga giúp bạn vào tư thế an toàn hơn.

bottom of page