PROP UP!

Chương 9: Các tư thế Yoga

Thăng Bằng Tay

Đa phần tư thế thăng bằng tay trong Yoga là khó do các lý do sau: Thứ nhất, phải làm được hình tư thế, và thứ hai, phải nâng được cái hình dáng đó lên khỏi mặt đất chỉ trụ trên hai tay. Vì vậy, những người tập Yoga làm được các tư thế thăng bằng tay thường là đã luyện tập lâu, có đủ sức khỏe và độ dẻo dai để đạt được tư thế.

Hà My Yoga

© 2021 bản quyền thuộc về Hà My Yoga. 

Giữ liên lạc nhé

Hãy giới thiệu cho Hà My biết về bạn và câu chuyện luyện tập Yoga của bạn. Nhận các bài viết và bài tập free về Yoga!

  • YouTube
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon