top of page

PROP UP!
Chương 1: Các tư thế ngồi cơ bản

Trong các tư thế Yoga thì có rất nhiều tư thế ngồi, nhưng trong phần này tôi muốn nói tới các tư thế ngồi để tĩnh tâm, thiền định. Đây là những tư thế hay gặp lúc đầu lớp Yoga, chúng ta ngồi tĩnh một chút trước khi vào bài tập. Cũng là các tư thế thường ngồi để thực hành hít thở sâu đầu giờ hay các Pranayama khác.

bottom of page