top of page

PROP UP!
Chương 6: Các tư thế Ngả Sau trong Yoga

Đây là họ tư thế đẹp mắt nhất trong Yoga và được nhiều người chụp hình nhất. Ngả Sau hay còn gọi là backbend hay uốn lưng có thể rất quen thuộc như Rắn Hổ Mang, Cây Cầu, Lạc Đà, nhưng cũng có thể cực kỳ thử thách. Trong phần này, tôi sẽ sử dụng dụng cụ và các cách điều chỉnh để xử lý các tư thế Ngả Sau trong Yoga từ dễ tới khó cho phù hợp với người mới tập.

bottom of page