top of page

PROP UP!
Chương 2: Các tư thế Chào Mặt Trời

Chào Mặt Trời là chuỗi thường gặp trong tập luyện Yoga. Có những lớp tập Yoga đi qua rất nhiều chuỗi chào mặt trời, nhưng không phải ai cũng đủ sức mạnh để đi qua cái vòng Chaturanga – Chó ngửa mặt – Chó úp mặt - … Thậm chí có người đi được vòng đó nhiều lần nhưng thật ra họ đang dùng những cơ chưa đúng để chịu lực, hoặc làm theo cách chưa an toàn, gây thêm áp lực cho khớp chứ không khiến khớp vững chắc và khỏe lên. Vì thế, cá nhân tôi luôn bắt đầu lớp học Yoga với chuỗi Chào Mặt Trời đã được làm dễ đi. Đôi khi thậm chí chúng ta còn cần phải dừng lại, phân tích, làm chậm lại mấy tư thế tưởng như cơ bản này. Chaturanga – Chó ngửa mặt – Chó úp mặt, tưởng như quá đơn giản, nhưng thật ra đối với tôi đây là các tư thế phức tạp, có thể được xếp vào hàng các tư thế khó nhất. Bao nhiêu lớp tập Yoga thật sự chỉ cho người tập cách làm mấy tư thế này và giải thích tại sao? Hay chỉ đơn giản nói Chaturanga – Chó ngửa mặt – Chó úp mặt?

bottom of page