top of page
Chào Mặt Trời cho Người Mới

Chào Mặt Trời cho Người Mới

Số Lớp

18

Thời Lượng

20 phút

Dụng Cụ

Không

Trình Độ

Cơ Bản

Xây dựng thói quen luyện tập hàng ngày cho người mới tinh với Yoga. Trong series này, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết từng tư thế cơ bản trong chuỗi Chào Mặt Trời Cổ Điển

bottom of page