top of page

PROP UP!
Chương 3: Các tư thế Đứng

Con Người là loài động vật duy nhất được Tạo Hóa ban tặng khả năng đứng thẳng bằng hai chân để giải phóng đôi tay lao động. Chúng ta là loài duy nhất có cột sống dựng dọc. Chính vì thế, phần hông của con người rất phát triển và trở thành khớp lớn nhất và khớp chịu lực chính của cơ thể người. Sức mạnh thân dưới là cực kỳ quan trọng giúp cho người đứng thẳng. Các tư thế Đứng trong Yoga là nền tảng cho sức mạnh phần thân dưới, giúp kiểm soát và cân bằng chuyển động của thân dưới bao gồm các cơ và xương rất lớn.

bottom of page