top of page

Hành Trình Đứng Bằng Đầu - Khóa Học Headstand

Trong khóa học này, bạn sẽ tập các bài Yoga theo chủ đề để học được các kỹ năng cần thiết trong tư thế Đứng Bằng Đầu. Đó là:

- Rút bụng: dùng sức mạnh bụng để đẩy hông lên cao và nhấc chân

- Khỏe và ổn định khớp vai.

- Kỹ năng thăng bằng.

- Kỹ năng quan sát và điều chỉnh cơ thể khi đảo ngược.

- Cách dùng dụng cụ an toàn khi đảo ngược.

Bạn sẽ dùng các kỹ năng này để thực hiện 2 tư thế là Đứng Bằng Đầu truyền thống & Đứng Bằng Đầu 3 điểm. Sau khóa học, bạn sẽ thực hiện được ít nhất 1 biến thể của hai tư thế này.

Để truy cập khóa học, bạn có thể đăng ký thành viên Premium tại đây.

bottom of page