top of page

PROP UP!
Chương 4: Các tư thế Đứng Thăng Bằng

Đứng bằng một chân có khó hơn đứng bằng hai chân không? Câu trả lời đương nhiên đúng như bạn nghĩ, có khó hơn. Khi đứng bằng một chân, buộc chúng ta phải dùng tới kỹ năng thăng bằng. Trong chương này tôi sẽ chỉ đề cập tới thăng bằng trên một chân và các cách sử dụng dụng cụ trong Yoga để làm các tư thế thăng bằng này dễ dàng hơn.

bottom of page