top of page

Hơi thở trong Yoga: Pranayama cho người mới

Yoga là gì? Tập Yoga là tập cái gì nhỉ?
Giới thiệu về thở, một phần quan trọng tiên quyết của tập Yoga.
Cách thở trong Yoga, tại sao hít vào bụng phình và thở ra bụng xẹp?
Tại sao chúng ta bị thở nông, và vì sao nên tập thở sâu?
Thở sâu có tác dụng gì?
Bí mật của SỰ THƯ GIÃN rất đơn giản nhưng chúng ta thường không biết.
Và một số Pranayama (kiểm soát năng lượng thông qua kỹ thuật thở) thường gặp trong Yoga.
Video này sắp lên sóng!
bottom of page