on3_edited.jpg

Hà My Yoga
Tập mọi lúc, mọi nơi.

Nhiệm vụ của tôi là giúp các phụ nữ Việt luyện tập Yoga hàng ngày để luôn tươi trẻ từ cơ thể tới tâm trí, mà không tốn thời gian di chuyển tới các studio. Đừng tìm ở đâu xa nữa, phòng tập Yoga tuyệt vời nhất chính là nhà mình đấy!

Chào Mặt Trời Yoga cho người mới

Đọc bài viết về Yoga