• 1 tháng Premium

  750000₫
   
  Truy cập tất cả các video trong 1 tháng
  Hiệu lực trong 1 tháng
  • Truy cập tất cả các video Premium
  • 750,000đ cho 1 tháng
  • Luyện tập Yoga bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào
  • Luôn được hỏi đáp hỗ trợ trong quá trình tập luyện
  • Nội dung mới cập nhật thường xuyên
 • 6 tháng Premium

  2250000₫
   
  Truy cập tất cả các video trong 6 tháng
  Hiệu lực trong 6 tháng
  • Truy cập tất cả các video Premium
  • 2,250,000đ cho 6 tháng - tức chỉ 375,000đ / tháng
  • Luyện tập Yoga bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào
  • Luôn được hỏi đáp hỗ trợ trong quá trình tập luyện
  • Nội dung mới cập nhật thường xuyên
 • 12 tháng Premium

  3850000₫
   
  Truy cập tất cả các video trong 12 tháng
  Hiệu lực trong 1 năm
  • Truy cập tất cả các video Premium
  • 3,850,000đ cho 12 tháng - chỉ 320,000đ cho 1 tháng!
  • Luyện tập Yoga bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào
  • Luôn được hỏi đáp hỗ trợ trong quá trình tập luyện
  • Nội dung mới cập nhật thường xuyên
 • Yearly Membership

  3450000₫
  1 năm một lần
  Tự động gia hạn năm, chỉ dành cho Visa & MasterCard
   7 ngày dùng thử miễn phí
  • Truy cập vào tất cả các nội dung Premium
  • Chỉ áp dụng thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master Card
  • Tự động gia hạn hàng năm
  • Hủy bất kỳ lúc nào
  • Dùng thử 7 ngày trước khi bắt đầu trả phí
 • Giải Phẫu Level 1

  1250000₫
   
  Giải Phẫu Chuyển Động Cơ Bản
  Hiệu lực trong 1 năm
  • Giải Phẫu Level 2

   1250000₫
    
   Giải Phẫu Level 2: Cơ
   Hiệu lực trong 12 tháng