Tư thế Anh Hùng nằm - Supta Virasana

SUPTA VIRASANA - TƯ THẾ ANH HÙNG BIẾN THỂ NẰM


Tư thế Anh Hùng là một tư thế ngồi, khi khớp hông xoay vào trong (thuật ngữ chuyển động: hip internal rotation) và đầu gối gập sâu (thuật ngữ chuyển động: knee flexion). Đây vốn dĩ đã không ph